Poradenství
a účetnictví

Pro firmy i jednotlivce

Již od roku 1991 poskytoval Ing. Vladimír Přikryl služby v oblasti vedení daňové evidence (tehdy jednoduchého účetnictví), kompletního podnikové účetnictví a souvisejících služeb. V roce 1994 byl přijat do Komory daňových poradců ČR. Počátkem roku 1996 založil společnost Přikryl s.r.o. Tato společnost pod jeho vedením převzala jeho činnost a postupně se vyvíjela do dnešní podoby.

Schůzka zdarma

Daňové poradenství

Naše společnost zajišťuje komplexní daňové poradenství včetně zpracování daňového přiznání v podstatě všech přímých, nepřímých a majetkových daní. Společnost je rovněž zapsána jako právnická osoba v Komoře daňových poradců ČR.

Daňové poradenství

Poskytujeme poradenství
v následujících oblastech:

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z přidané hodnoty

Daně z nemovitosti

Daně silniční

Zastupování klienta při kontrole Finančního úřadu

Vedení
účetnictví

Správně a bezchybně vedené účetnictví je jedním ze základních nástrojů řízení každé společnosti. Naše společnost má dlouholetou praxi v oblasti účetnictví na základě spolupráce s celou řadou subjektů, a to jak z řad drobných živnostníků, tak i velkých nadnárodních společností.

Neustále sledujeme nové trendy a novinky v legislativě. Tým našich specialistů si neustále rozšiřuje své vzdělání v této nejednoduché oblasti, aby byl vždy připraven nabídnout to správné řešení.

Poskytujeme poradenství v následujících oblastech:

 • Vedení účetnictví
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Zpracování přiznání k silníční dani
 • Zajištění zpracování auditu
 • Zpracování statických výkazů
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování přiznání ke spotřební dani
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
 • Zpracování cash flow
 • Komplexní poradenství v účetní oblasti

Finanční
řízení

Naše společnost řeší se svými klienty nejen otázky daní. Naši odborníci jsou připraveni spolupracovat s odpovědnými pracovníky Vaší společnosti komplexně na problematice související s finančním řízením podniku. Je celá řada témat, se kterými se můžete setkat při vedení Vaší společnosti a která budou v ten moment pro Vás nová. Naši specialisté řeší téměř každodenně s našimi klienty různé situace, které souvisí s finančním řízením.

Poskytujeme poradenství v následujících oblastech:

 • Žádosti o úvěr
 • Řešení individuálních problémů během podnikání
 • Poradenství při sestavování cenových kalkulací
 • Zakládání a likvidace společností
 • Určování účetní hodnoty podniku

Mzdy
a personalistika

Oddělení mezd a personalistiky je jedním z klíčových oddělení v každé společnosti. V tomto odvětví dochází každoročně k celé řadě změn a úprav. Být dobrou mzdovou účetní vyžaduje léta praxe a neustálé doplňování vzdělání.

Tato problematika bývá v celé řadě firem chybně podceňována, avšak i vzhledem k neustálým legislativním změnám je to jedna z nejspecifičtějších součástí účetnictví a finančního řízení podniku vůbec.

Poskytujeme poradenství v následujících oblastech:

 • Komplexní vedení mzdového účetnictví (zpracování mezd), a to jak pro velké společnosti, tak i pro drobné živnostníky
 • Komunikace s příslušnými úřady: OSSZ, ZP, finanční úřad, úřad práce
 • Zastupování při kontrole na výše uvedených úřadech
 • Zajištění zákonných povinností od nástupu zaměstnance až po výstup, přihlášení/odhlášení zaměstnavatele
 • Vyhotovení potřebných dokumentů, včetně konečných příkazů do banky
 • Poradenství v oblasti mzdové problematiky a pracovně-právních vztahů

Likvidace
podniků

Likvidace obchodních společností a družstev patří časově i administrativně k náročným procesům, které je nutné v souladu s platnou legislativou absolvovat pro řádné ukončení podnikání právnických osob. Náš tým odborníků je připraven poskytnout Vámi zvolenému likvidátorovi úplný servis zajišťující řádný průběh likvidace až do samotného výmazu subjektu z obchodního rejstříku.

Průběh likvidace

Pokud chcete skončit s podnikáním, či o tom uvažujete a potřebujete zlikvidovat svoji obchodní společnost či družstvo, nabízíme Vám komfortní možnost zajištění likvidace, a to v plném rozsahu, až do okamžiku výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Využitím našich služeb tak můžete ušetřit čas i peníze a minimalizovat tak administrativní náročnost celého procesu.

1

Před zahájením samotné likvidace provedeme analýzu účetní uzávěrky se snahou o dosažení likvidačního zůstatku, rozdělovaného následně mezi společníky či družstevníky.

2

Navrhneme vypořádání majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, zaměstnancům, státní správě atd.

3

Zajistíme zveřejnění likvidace v obchodním věstníku a obchodním rejstříku. Vytvoříme příslušná daňová přiznání.

4

Pomůžeme likvidátorovi s tvorbou závěrečných zpráv o průběhu likvidace.

Kontakt

Je Vám i nadále něco nejasné nebo se chcete na něco zeptat? Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem, i s jakoukoli připomínkou, a my se Vám pokusíme v co nejkratším časovém úseku odpovědět zpět.

Kontaktní informace

Napište nám zprávu

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů